AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ôxi được tạo ra trong pha nào của quá trình quang hợp? Từ nơi được tạo ra, Ôxi phải đi qua mấy lớp màng để ra khỏi tế bào?

  Lời giải tham khảo:

  -Pha sáng……

  -4 lớp màng:

  +màng tilacoit.

  +màng trong và màng ngoài của lục lạp.

  +màng sinh chất.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>