AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điền từ thích hợp vào chỗ trống

  Từ một tế bào mẹ trải qua quá trình giảm phân tạo ra ……(1)…….tế bào con, bộ nhiễm sắc thể trong tế bào con…….(2)……..bộ nhiễm sắc thể trong tế bào mẹ.

  Lời giải tham khảo:

  (1): bốn

  (2): bằng một nửa

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>