AMBIENT
 • Câu hỏi:

  a. Nêu tên các pha của kì trung gian.

  b. Nhận xét kì trung gian của các tế bào sau: tế bào vi khuẩn, tế bào thần kinh.

  Lời giải tham khảo:

  -pha G1, pha S, pha G2

  -Tế bào vi khuẩn: Phân chia theo kiểu trực phânà không có kì trung gian.

  -Tế bào thần kinh: kì trung gian kéo dài suốt đời sống cá thể

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>