• Câu hỏi:

  Tổng số đỉnh, số cạnh và số mặt của một hình bát diện đều là

  • A. 24
  • B. 26
  • C. 52
  • D. 20

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Số cạnh: 12, số đỉnh: 6, số mặt: 8.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC