ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Toàn bộ nội dung của Hội nghị Ianta (2-1945) và những thỏa thuận sau đó của 3 cường quốc đã trở thành

  • A. Khuôn khổ của trật tự thế giới mới, thường đươc gọi là trật tự hai cực Ianta
  • B. Bản tuyên bố thành lập tổ chức quốc tế là Liên Hợp Quốc
  • C. Cơ sở pháp lí để các nước phân chia quyền lợi sau chiến tranh
  • D. Trật tự thế giới mới do Liên Xô và Mỹ đứng đầu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Toàn bộ những quyết định của Hội nghị Ianta và những thỏa thuận sau đó của ba cường quốc đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới, thường được gọi là trật tự hai cực Ianta.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 30992

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON