ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuộc đàm phán chính thức giữa hai chính phủ Việt Nam và Pháp được tổ chức tại Phoongtenơblô (Pháp) từ ngày 6-6-1946 không thu được kết quả vì:

  • A. Pháp lập chính phủ Nam kì tự trị, âm mưu tách Nam Bộ khỏi Việt Nam
  • B. Pháp có những khiêu khích, chuẩn bị chiến tranh
  • C. Pháp đẩy mạnh xâm lược vũ trang ở Nam Bộ Việt Nam
  • D. Pháp không công nhận mềm độc lập và thống nhất của Việt Nam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Do sự đấu tranh quyết liệt của nhân dân ta, cuộc đàm phán chính thức giữa hai chính phủ Việt Nam và Pháp được tổ chức tại Phôngtennơblô (Pháp) từ ngày 6-7-1946. Cuộc đàm phán thất bại vì Pháp ngoan cố không công nhận nền độc lập và thống nhất của nước ta. Trong lúc đó, tại Đông Dương, quân Pháp tăng cường những khiêu khích. Quan hệ Việt – Pháp ngày càng căng thẳng, có nguy cơ nổ ra chiến tranh

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 30953

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON