• Câu hỏi:

  Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số \(y = {x^3} - m{x^2} + 3x + 4\) đồng biến trên \(\mathbb{R}\).

  • A. \(- 2 \le m \le 2\)
  • B. \(- 3 \le m \le 3\)
  • C. \(m \ge 3\) 
  • D. \(m \le - 3\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: \(y' = 3{x^2} - 2mx + 3\)

  Đồ thị hàm số đã cho đồng biến trên R thì \(y'(x) \ge 0,\forall x \in \mathbb{R}\)

  Điều này xảy ra khi: \(\Delta ' \le 0,\forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow {m^2} - 9 \le 0,\forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow - 3 \le m \le 3.\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC