YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Tìm tập xác định của hàm số \(y = \sqrt {3 - \sin x} .\)

  • A. \(\emptyset \)
  • B. \(\left[ { - 1;1} \right]\)
  • C. \(\left( { - \infty ;3} \right]\)
  • D. \(\mathbb{R}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Điều kiện \(3 - \sin x \ge 0.\) Vì \(\left| {\sin x} \right| \le 1\) nên \(3 - \sin x \ge 2\) với mọi x.

  Vậy tập xác định của hàm số là \(D = \mathbb{R}.\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6481

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF