YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tập xác định của hàm số \(y = \frac{{\tan x}}{{\cos x - 1}}\)

  • A. \(R\backslash \left\{ {k2\pi ,k \in Z} \right\}\)
  • B. \(R\backslash \left\{ {\frac{\pi }{3} + k2\pi ,k \in Z} \right\}\)
  • C. \(R\backslash \left\{ {k2\pi ;\frac{\pi }{2} + k\pi ,k \in Z} \right\}\)
  • D. \(R\backslash \left\{ {\frac{\pi }{2} + k\pi ;\frac{\pi }{3} + k2\pi ,k \in Z} \right\}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Điều kiện \(\left\{ \begin{array}{l}
  \cos x \ne 0\\
  \cos x - 1 \ne 0
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x \ne \frac{\pi }{2} + k\pi \\
  x \ne k2\pi 
  \end{array} \right.{\rm{ (}}k \in Z)\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 44906

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON