YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số \(y = 7 - 2\cos \left( {x + \frac{\pi }{4}} \right)\) lần lượt là:

  • A. -2 và 7
  • B. -2 và 2 
  • C. 5 và 9
  • D. 4 và 7

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có \( - 1 \le \cos \left( {x + \frac{\pi }{4}} \right) \le 1\)

  \(\begin{array}{l}
   \Rightarrow 2 \ge  - 2\cos \left( {x + \frac{\pi }{4}} \right) \ge  - 2\\
   \Rightarrow 9 \ge 7 - 2\cos \left( {x + \frac{\pi }{4}} \right) \ge 5\\
   \Rightarrow 9 \ge y \ge 5
  \end{array}\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 44905

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON