YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Tìm giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số \(y = 2\cos \left( {x + \frac{\pi }{3}} \right) + 3\)

  • A. M=5; m=1
  • B. M=5; m=-1
  • C. M=3; m=1
  • D. M=5; m=3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}\left| {\cos \left( {x + \frac{\pi }{3}} \right)} \right| \le 1 \Leftrightarrow  - 1 \le \cos \left( {x + \frac{\pi }{3}} \right) \le 1\\ \Leftrightarrow  - 2 + 3 \le 2\cos \left( {x + \frac{\pi }{3}} \right) + 3 \le 2 + 3 \Leftrightarrow 1 \le y \le 5.\end{array}\)

  Từ đó suy ra: M=5 và m=1.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6483

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF