YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số lần lượt là: 

  • A. -8 và -2 
  • B. 2 và 8
  • C. -5 và 2
  • D. -5 và 3 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có \({ - 1 \le \sin 2x \le 1}\)

  \(\begin{array}{*{20}{l}}
  { \Rightarrow  - 3 \le 3\sin 2x \le 3}\\
  { \Rightarrow  - 8 \le 3\sin 2x - 5 \le  - 2}\\
  { \Rightarrow  - 8 \le y \le  - 2}\\
  \end{array}\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA