YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tìm tập xác định của hàm số \(y = \cot x\)

  • A. \(R\backslash \left\{ {\frac{\pi }{4} + k\pi ,k \in Z} \right\}\)
  • B. \(R\backslash \left\{ {\frac{\pi }{2} + k\pi ,k \in Z} \right\}\)
  • C. \(R\backslash \left\{ {k\frac{\pi }{2},k \in Z} \right\}\)
  • D. \(R\backslash \left\{ {k\pi ,k \in Z} \right\}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Điều kiện \(\sin x \ne 0 \Leftrightarrow x \ne k\pi ,k \in Z\)

  Vậy tập xác định của hàm số là D=\(R\backslash \left\{ {k\pi ,k \in Z} \right\}\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 44902

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON