YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tìm tập giá trị của hàm số \(y = 1 - 2\left| {\sin 3x} \right|.\)

  • A. \({\rm{[}} - 1;1]\)
  • B. \(\left[ {0;1} \right]\)
  • C. \(\left[ { - 1;0} \right]\)
  • D. \(\left[ { - 1;3} \right]\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: \(y = 1 - 2\left| {\sin 3x} \right| \Leftrightarrow \left| {\sin 3x} \right| = \frac{1}{2}\left( {1 - y} \right)\)                    (*)

  (*) có nghiệm khi và chỉ khi:

  \(0 \le \frac{1}{2}\left( {1 - y} \right) \le 1 \Leftrightarrow 0 \le 1 - y \le 2 \Leftrightarrow  - 1 \le y \le 1.\)

  Vậy tập giá trị của hàm số là đoạn \(\left[ { - 1;1} \right].\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6485

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF