YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tìm tập giá trị của hàm số \(y = 1 - 2\left| {\sin 3x} \right|.\)

  • A. \({\rm{[}} - 1;1]\)
  • B. \(\left[ {0;1} \right]\)
  • C. \(\left[ { - 1;0} \right]\)
  • D. \(\left[ { - 1;3} \right]\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: \(y = 1 - 2\left| {\sin 3x} \right| \Leftrightarrow \left| {\sin 3x} \right| = \frac{1}{2}\left( {1 - y} \right)\)                    (*)

  (*) có nghiệm khi và chỉ khi:

  \(0 \le \frac{1}{2}\left( {1 - y} \right) \le 1 \Leftrightarrow 0 \le 1 - y \le 2 \Leftrightarrow  - 1 \le y \le 1.\)

  Vậy tập giá trị của hàm số là đoạn \(\left[ { - 1;1} \right].\)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 6485

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA