AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tìm phát biểu sai khi nói về định luật phóng xạ 

  • A. Sau một chu kì bán rã, khối lượng của chất phóng xạ giảm đi 50%
  • B. Sau hai chu kì bán rã, khối lượng của chất phóng xạ giảm đi 75%
  • C. Sau một nửa chu kì bán rã, khối lượng của chất phóng xạ giảm đi 25%
  • D. Sau ba chu kì bán rã, khối lượng của chất phóng xạ còn lại bằng 12,5% khối lượng ban đầu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>