YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tìm phát biểu sai khi nói về định luật phóng xạ 

  • A. Sau một chu kì bán rã, khối lượng của chất phóng xạ giảm đi 50%
  • B. Sau hai chu kì bán rã, khối lượng của chất phóng xạ giảm đi 75%
  • C. Sau một nửa chu kì bán rã, khối lượng của chất phóng xạ giảm đi 25%
  • D. Sau ba chu kì bán rã, khối lượng của chất phóng xạ còn lại bằng 12,5% khối lượng ban đầu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 42653

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON