AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một mẫu phóng xạ \(_{Z_{t}}^{A_{t}}\textrm{X}\)  ban đầu nguyên chất, có chu kỳ bán rã là T. \(_{Z_{t}}^{A_{t}}\textrm{X}\) phóng xạ tạo thành hạt nhân \(_{Z_{z}}^{A_{z}}\textrm{Y}\). Tại thời điểm ban đầu trong khoảng thời gian \(\Delta t\) có \(\Delta N_{1}\) hạt nhân X đã bị phóng xạ. Kể từ thời điểm ban đầu, sau 4T, số hạt nhân X đã bị phân rã cũng trong khoảng thời gian \(\Delta t\) bằng

  • A.  \(\Delta N_{2}=16\Delta N_{1}\)
  • B.  \(\Delta N_{2}=4 \Delta N_{1}\)
  • C.  \(\Delta N_{2}=\frac{\Delta N_{1}}{16}\)
  • D.  \(\Delta N_{2}=\frac{\Delta N_{1}}{4}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: 
  \(\Delta N_{1}=N_{0}(1-2^{\frac{-\Delta t}{T}})\)
  \(\Delta N_{2}=N_{0}'(1-2^{\frac{-\Delta t}{T}})=N_{0}.2^{-4}.(1-2^{\frac{-\Delta t}{T}})\)
  \(\frac{\Delta N_{1}}{\Delta N_{2}}=\frac{1}{2^{-4}}=16\Rightarrow \Delta N_{2}=\frac{\Delta N_{1}}{16}\)
  \(\Rightarrow\) Chọn câu C.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>