YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một mẫu phóng xạ \(_{Z_{t}}^{A_{t}}\textrm{X}\)  ban đầu nguyên chất, có chu kỳ bán rã là T. \(_{Z_{t}}^{A_{t}}\textrm{X}\) phóng xạ tạo thành hạt nhân \(_{Z_{z}}^{A_{z}}\textrm{Y}\). Tại thời điểm ban đầu trong khoảng thời gian \(\Delta t\) có \(\Delta N_{1}\) hạt nhân X đã bị phóng xạ. Kể từ thời điểm ban đầu, sau 4T, số hạt nhân X đã bị phân rã cũng trong khoảng thời gian \(\Delta t\) bằng

  • A.  \(\Delta N_{2}=16\Delta N_{1}\)
  • B.  \(\Delta N_{2}=4 \Delta N_{1}\)
  • C.  \(\Delta N_{2}=\frac{\Delta N_{1}}{16}\)
  • D.  \(\Delta N_{2}=\frac{\Delta N_{1}}{4}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: 
  \(\Delta N_{1}=N_{0}(1-2^{\frac{-\Delta t}{T}})\)
  \(\Delta N_{2}=N_{0}'(1-2^{\frac{-\Delta t}{T}})=N_{0}.2^{-4}.(1-2^{\frac{-\Delta t}{T}})\)
  \(\frac{\Delta N_{1}}{\Delta N_{2}}=\frac{1}{2^{-4}}=16\Rightarrow \Delta N_{2}=\frac{\Delta N_{1}}{16}\)
  \(\Rightarrow\) Chọn câu C.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3629

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF