YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Pôlôni \(_{84}^{210}\textrm{Po}\) là chất phóng xạ a tạo thành hạt nhân chì \(_{82}^{206}\textrm{Pb}\). Một mẫu \(_{84}^{210}\textrm{Po}\) ban đầu nguyên chất, sau 30 ngày thì tỉ số khối lượng của chì và pôlôni trong mẫu bằng 0,1595. Chu kỳ bán rã của Po bằng

  • A. 136 ngày
  • B. 145 ngày.       
  • C. 138 ngày
  • D. 140 ngày

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có:

  \(\frac{m_{Pb}}{m_{Po}}=(2^{\frac{t}{T}}-1).\frac{206}{210}=0,1595\)
  t = 30 ngày \(\Rightarrow T=138\) ngày 
  \(\Rightarrow\) Chọn câu C.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3626

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF