AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Pôlôni 84210Po là chất phóng xa tia α. Chu kì bán rã của Po là 138 ngày đêm. Hằng số phóng xạ của pôlôni là 

  • A. 7,2.10-3 s-1  
  • B. 5,8.10-8 s-1
  • C. 5,02.10-3 s-1 
  • D. 4,02.10-8 s-1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA