YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tìm nghiệm của các đa thức sau:

  a) \(g\left( x \right) = x - \frac{1}{7}\)

  b) \(h\left( x \right) = 2x + 5\)

  Lời giải tham khảo:

  a) \(g\left( x \right) = 0 \Leftrightarrow x - \frac{1}{7} = 0 \Leftrightarrow x =   \frac{1}{7}\)

  Vậy \(x = \frac{1}{7}\) là nghiệm của đa thức g(x)

  b) \(h\left( x \right) = 0 \Leftrightarrow 2x + 5 = 0 \Leftrightarrow x =  - \frac{5}{2}\)

  Vậy \(x =- \frac{5}{2}\) là nghiệm của đa thức h(x)

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA