AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điểm kiểm tra một tiết môn Toán của học sinh một lớp 7 tại một trường THCS được cho trong bảng tần số sau:

  Điểm số (x) 3 4 5 6 7 8 9 10  
  Tần số  1 2 7 8 5 11 4 2 N = 40

  a) Dấu hiệu điều tra ở đây là gì?
  b) Dấu hiệu có bao nhiêu giá trị khác nhau? Tìm mốt.

  Lời giải tham khảo:

  a) Dấu hiệu điều tra: “Điểm kiểm tra 1 tiết môn Toán của mỗi học sinh một lớp 7”

  b) Có 8 giá trị khác nhau. Mốt của dấu hiệu là 8

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>