YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  a) Thu gọn đơn thức A. Xác định phần hệ số và tìm bậc của đơn thức thu gọn, biết:

  \(A = \left( { - \frac{3}{4}{x^2}{y^5}{z^3}} \right)\left( {\frac{5}{3}{x^3}{y^4}{z^2}} \right)\)

  b) Tính giá trị của biểu thức \(C = 3{x^2}y - xy + 6\) tại x = 2, y = 1

  Lời giải tham khảo:

  a) \(A = \left( { - \frac{3}{4}{x^2}{y^5}{z^3}} \right)\left( {\frac{5}{3}{x^3}{y^4}{z^2}} \right) =  - \frac{5}{4}{x^5}{y^9}{z^5}\)

  b) Thay x = 2, y = 1 vào biểu thức \(C = 3{x^2}y - xy + 6\) ta được:

  \(C=3.2^2.1-2.1+6=16\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>