AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho \(\Delta ABC\) vuông tại A, biết AB = 6 cm, BC = 10cm. Tính độ dài cạnh AC và chu vi tam giác ABC.

  Lời giải tham khảo:

  Áp dụng định lý Py-ta-go vào tam giác vuông ABC ta có:

  \(\begin{array}{l}
  B{C^2} = A{B^2} + A{C^2}\\
   \Rightarrow A{C^2} = B{C^2} - A{B^2} = {10^2} - {6^2} = 64\\
   \Rightarrow AC = \sqrt {64}  = 8cm
  \end{array}\)

  Chu vi tam giác ABC: \(AB + AC + BC = 6 + 8 + 10 = 24cm\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>