RANDOM
 • Câu hỏi:

  Tìm m để đa thức \(f\left( x \right) = \left( {m - 1} \right){x^2} - 3mx + 2\) có một nghiệm x = 1

  Lời giải tham khảo:

  \(f\left( x \right) = \left( {m - 1} \right){x^2} - 3mx + 2\) 

  x = 1 là một nghiệm của đa thức \(f(x)\) nên ta có:

  \(f\left( 1 \right) = \left( {m - 1} \right){.1^2} - 3m.1 + 2 = 0 \Leftrightarrow  - 2m + 1 = 0 \Leftrightarrow m = \frac{1}{2}\)

  Vậy với \(m = \frac{1}{2}\) đa thức f(x) có một nghiệm x = 1

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>