ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Tìm hai số biết tổng của chúng là 8 và tích của chúng là 15

  • A. \((-3;-5);(-5;-3)\)
  • B. \((-2;-6);(-6;-2)\)
  • C. \((3;5);(5;3)\)
  • D. \((2;6);(6;2)\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Gọi hai số đó là a và b.

  Theo đề ta có: \(\left\{\begin{matrix} ab=15\\ a+b=8 \end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} a(8-a)=15\\ b=8-a \end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow a^2-8a+15=0\)

  \(a=5\Rightarrow b=3; a=3\Rightarrow b=5\)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 591

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1