YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Tìm hai số biết tổng của chúng là 8 và tích của chúng là 15

  • A. \((-3;-5);(-5;-3)\)
  • B. \((-2;-6);(-6;-2)\)
  • C. \((3;5);(5;3)\)
  • D. \((2;6);(6;2)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Gọi hai số đó là a và b.

  Theo đề ta có: \(\left\{\begin{matrix} ab=15\\ a+b=8 \end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} a(8-a)=15\\ b=8-a \end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow a^2-8a+15=0\)

  \(a=5\Rightarrow b=3; a=3\Rightarrow b=5\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 591

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF