ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Tìm hai số biết tổng bằng 19 và tổng bình phương bằng 185.

  • A. \(13;6\)
  • B. \(12;7\)
  • C. \(11;8\)
  • D. \(10;9\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Gọi số thứ nhất là \(x(0<x<19)\)

  Vậy số thứ hai là \(19-x\)

  Theo đề \(x^2+(19-x)^2=185\Leftrightarrow x^2-19x+88=0\)

  Vậy hai số cần tìm là 11 và 8

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 592

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1