YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Tìm hai số biết tổng bằng 19 và tổng bình phương bằng 185.

  • A. \(13;6\)
  • B. \(12;7\)
  • C. \(11;8\)
  • D. \(10;9\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Gọi số thứ nhất là \(x(0<x<19)\)

  Vậy số thứ hai là \(19-x\)

  Theo đề \(x^2+(19-x)^2=185\Leftrightarrow x^2-19x+88=0\)

  Vậy hai số cần tìm là 11 và 8

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 592

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF