AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tìm hai số biết tổng bằng 19 và tổng bình phương bằng 185.

  • A. \(13;6\)
  • B. \(12;7\)
  • C. \(11;8\)
  • D. \(10;9\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Gọi số thứ nhất là \(x(0<x<19)\)

  Vậy số thứ hai là \(19-x\)

  Theo đề \(x^2+(19-x)^2=185\Leftrightarrow x^2-19x+88=0\)

  Vậy hai số cần tìm là 11 và 8

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>