ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  1 Ca nô xuôi dòng 42 km rồi ngược dòng 20 km hết tồng cộng 5 giờ. Vận tốc dòng chảy là 2 km/h. Vận tốc của ca nô lúc nước lặng là:

   

  • A. \(16km/h\)
  • B. \(14km/h\)
  • C. \(12km/h\)
  • D. \(10km/h\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Gọi vận tốc ca nô là \(x(x>0)\)

  Vận tốc xuôi dòng là \(x+2\)

  Vận tốc ngược dòng là \(x-2\)

  Thời gian xuôi dòng là \(\frac{42}{x+2}\)

  Thời gian ngược dòng là \(\frac{20}{x-2}\)

  Theo đề: \(\frac{20}{x-2}+\frac{42}{x+2}=5\)

  Giải phương trình kết hợp \(x>0\Rightarrow x=12\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 600

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON