YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  1 Ca nô xuôi dòng 42 km rồi ngược dòng 20 km hết tồng cộng 5 giờ. Vận tốc dòng chảy là 2 km/h. Vận tốc của ca nô lúc nước lặng là:

   

  • A. \(16km/h\)
  • B. \(14km/h\)
  • C. \(12km/h\)
  • D. \(10km/h\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Gọi vận tốc ca nô là \(x(x>0)\)

  Vận tốc xuôi dòng là \(x+2\)

  Vận tốc ngược dòng là \(x-2\)

  Thời gian xuôi dòng là \(\frac{42}{x+2}\)

  Thời gian ngược dòng là \(\frac{20}{x-2}\)

  Theo đề: \(\frac{20}{x-2}+\frac{42}{x+2}=5\)

  Giải phương trình kết hợp \(x>0\Rightarrow x=12\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 600

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF