ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Diện tích của tam giác vuông có cạnh huyền là 13 cm, tổng hai cạnh góc vuông bằng 17 cm là:

  • A. \(15cm^2\)
  • B. \(30cm^2\)
  • C. \(45cm^2\)
  • D. \(60cm^2\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gọi cạnh góc vuông thứ nhất là \(x(0<x<17)\)

  Cạnh còn lại là \(17-x\)

  Theo đề, ta có: \(x^2+(17-x)^2=13^2\)

  Ta tìm được hai cạnh là \(12cm;5cm\)

  Vậy diện tích tam giác là \(30cm^2\)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 594

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1