YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Diện tích của tam giác vuông có cạnh huyền là 13 cm, tổng hai cạnh góc vuông bằng 17 cm là:

  • A. \(15cm^2\)
  • B. \(30cm^2\)
  • C. \(45cm^2\)
  • D. \(60cm^2\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gọi cạnh góc vuông thứ nhất là \(x(0<x<17)\)

  Cạnh còn lại là \(17-x\)

  Theo đề, ta có: \(x^2+(17-x)^2=13^2\)

  Ta tìm được hai cạnh là \(12cm;5cm\)

  Vậy diện tích tam giác là \(30cm^2\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 594

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF