YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Một đội xe chở 168 tấn thóc. Nếu tăng thêm 6 xe và chở thêm 12 tấn thóc thì mỗi xe chở nhẹ hơn ban đầu là 1 tấn. Hỏi lúc đầu có bao nhiêu xe?

   

  • A. 24 xe
  • B. 25 xe
  • C. 26 xe
  • D. 27 xe

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Gọi số xe ban đầu là x \(x>0;x\epsilon \mathbb{N}\)

  Số thóc lúc đầu phải chở là \(\frac{168}{x}\)

  Số xe khi tăng thêm là \(x+6\)

  Sau khi tăng lên, số thóc mỗi xe chở là \(\frac{168+12}{x+6}\)

  Ta có phương trình: \(\frac{168}{x}-\frac{168+12}{x+6}=1\). Giải phương trình chỉ chọn nghiệm nguyên dương \(\Rightarrow x=24\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 593

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF