AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một đội xe chở 168 tấn thóc. Nếu tăng thêm 6 xe và chở thêm 12 tấn thóc thì mỗi xe chở nhẹ hơn ban đầu là 1 tấn. Hỏi lúc đầu có bao nhiêu xe?

   

  • A. 24 xe
  • B. 25 xe
  • C. 26 xe
  • D. 27 xe

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Gọi số xe ban đầu là x \(x>0;x\epsilon \mathbb{N}\)

  Số thóc lúc đầu phải chở là \(\frac{168}{x}\)

  Số xe khi tăng thêm là \(x+6\)

  Sau khi tăng lên, số thóc mỗi xe chở là \(\frac{168+12}{x+6}\)

  Ta có phương trình: \(\frac{168}{x}-\frac{168+12}{x+6}=1\). Giải phương trình chỉ chọn nghiệm nguyên dương \(\Rightarrow x=24\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>