AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau: 

  \(A = {\left( {x - 9} \right)^2} + \left| {2x - y - 2} \right| + 10\)

  Lời giải tham khảo:

  Ta có \({\left( {x - 9} \right)^2} \ge 0\;\forall x,\;\left| {2{\rm{x}} - y - 2} \right| \ge 0\forall x,\;\forall y\)

  Nên GTNN của A là: 0 + 0 + 10=10

  Và A đạt GTNN khi \(\left\{ \begin{array}{l}
  x - 9 = 0\\
  2{\rm{x}} - y - 2 = 0
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x = 9\\
  y = 18 - 2 = 16
  \end{array} \right.\)

  Vậy GTNN của A là 10 khi x = 9 và y = 16.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA