AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điểm kiểm tra môn toán của lớp 7A được ghi lại trong bảng sau.

  9

  4

  4

  7

  7

  9

  7

  8

  6

  5

  9

  7

  3

  6

  9

  4

  8

  4

  7

  5

  Tần số của điểm 7 là :

  • A. 7
  • B. 2
  • C. 10
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>