AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho đa thức \(M = 6x^6y + \frac{1}{3}x^4y^3 -y^7 -4x^4y^3 + 10 -5x^6y + 2y^7 -2,5\).

  a) Thu gọn và tìm bậc của đa thức.

  b) Tính giá trị của đa thức tại x = -1 và y = 1.

  Lời giải tham khảo:

  a) \(M{\rm{ }} = {\rm{ }}6{\rm{ }}{x^6}y{\rm{ }} + {x^4}{y^3} - {\rm{ }}{y^7} - {\rm{ }}4{x^4}{y^3} + {\rm{ }}10{\rm{ }} - {\rm{ }}5{x^6}y{\rm{ }} + {\rm{ }}2{y^7} - {\rm{ }}2,5\)

  \(\begin{array}{l}
   = \left( {2{y^7} - {y^7}} \right) + \left( {6{\rm{ }}{x^6}y - 5{x^6}y} \right) + ({x^4}{y^3} - {\rm{ }}4{x^4}{y^3}) + \left( {10 - 2,5} \right)\\
   = {y^7} + {x^6}y - 3{x^4}{y^3} + 7,5.
  \end{array}\)

  Bậc của đa thức M là 7.

  b) Thay x = - 1 và y = 1 vào đa thức M đã thu gọn ta được

  \(\begin{array}{l}
  M = {1^7} + {( - 1)^6}.1 - 3{( - 1)^4}{.1^3} + 7,5\\
  \quad  = 1 + 1 - 3 + 7,5\\
  \quad  = 6,5.
  \end{array}\)

  Vậy giá trị đa thức đã cho tại x = - 1 và y = 1 là 6,5.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA