YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tim co chu kì, mỗi chu kì gồm mấy pha?

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tim co chu kì, mỗi chu kì gồm 3 pha, đó là:

     + Pha nhĩ co

     + Pha thất co

     + Pha dãn chung

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 193653

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON