YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chiều đi của máu trong cơ thể?

  • A. Tâm nhĩ => tâm thất => động mạch
  • B. Tâm nhĩ => tâm thất => tĩnh mạch
  • C. Tâm thất => tâm nhĩ => động mạch
  • D. Tâm thất => tâm nhĩ => tĩnh mạch

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Máu được bơm theo một chiều từ tâm nhĩ tới tâm thất và từ tâm thất tới động mạch.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 193655

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON