YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hệ bạch huyết bao gồm?

  • A. ống bạch huyết, mạch bạch huyết
  • B. hạch bạch huyết, mao mạch bạch huyết
  • C. ống bạch huyết, hạch bạch huyết, mao mạch bạch huyết
  • D. ống bạch huyết, mạch bạch huyết, hạch bạch huyết, mao mạch bạch huyết.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hệ bạch huyết bao gồm: ống bạch huyết, mạch bạch huyết, hạch bạch huyết, mao mạch bạch huyết.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 193606

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF