YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Loại mạch nào có 3 lớp: mô liên kết, mô cơ trơn, mô biểu bì dày?

  • A. Động mạch
  • B. Tĩnh mạch
  • C. Mao mạch
  • D. Mạch bạch huyết

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Động mạch có 3 lớp: mô liên kết, mô cơ trơn, mô biểu bì dày.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 193649

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON