YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Quá trình hô hấp bao gồm?

  • A. Sự thở và sự trao đổi khí ở phổi
  • B. Sự thở và sự trao đổi khí ở tế bào
  • C. Sự trao đổi khí ở phổi và sự trao đổi khí ở tế bào
  • D. Sự thở, sự trao đổi khí ở tế bào và sự trao đổi khí ở phổi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Quá trình hô hấp gồm sự thở, trao đổi khí ở phổi và trao đổi khí ở tế bào.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 193663

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF