YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cơ thể người có khoảng bao nhiêu phế nang?

  • A. 500-600 triệu phế nang
  • B. 600-700 triệu phế nang
  • C. 700-800 triệu phế nang
  • D. 800-900 triệu phế nang

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đơn vị cấu tạo của phổi là các phế nang, cơ thể người có khoảng 700-800 triệu phế nang.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 193682

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON