YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Sự thay đổi thể tích lồng ngực khi hít vào thở ra đó là?

  • A. Khi hít vào thể tích lồng ngực tăng và khi thở ra thể tích lồng ngực giảm
  • B. Khi hít vào thể tích lồng ngực giảm và khi thở ra thể tích lồng ngực tăng
  • C. Cả khi hít vào và thở ra thể tích lồng ngực đều tăng
  • D. Cả khi hít vào và thở ra thể tích lồng ngực đều giảm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các cử động hít vào và thở ra là sự phối hợp nhịp nhàng của cơ hoành, các xương sườn và xương liên sườn,… trong đó hít vào làm tăng thể tích lồng ngực để chứa nhiều khí và ngược lại thở ra làm giảm thể tích lồng ngực.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 193702

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF