AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tìm các giá trị của a để hai hệ phương trình sau đây tương đương:

  \(\left\{\begin{matrix} x+3y=5\\ 2x-3y=1 \end{matrix}\right. (I)\) và \(\left\{\begin{matrix} ax+y=1\\ x+y=3 \end{matrix}\right. (II)\)

   

  • A. 0
  • B. 1
  • C. 2
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Giải hệ \((I)\) bằng phương pháp thế ta tìm được \(\left\{\begin{matrix} x=2\\ y=1 \end{matrix}\right.\). Thế vào hệ \((II)\) ta tìm được \(a=0\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA