YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tìm các giá trị nguyên của m sao cho hệ phương trình sau đây có nghiệm duy nhất và nghiệm đó là các số dương

  \(\left\{\begin{matrix} x-y=3\\ mx+y=3 \end{matrix}\right.\)

   

  • A. -1
  • B. 1
  • C. 0
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Bằng phương pháp thế ta biến đổi hệ đã cho về \(\left\{\begin{matrix} (m+1)x=6\\ x-y=3 \end{matrix}\right.\). Để hệ có nghiệm duy nhất thì \(m \neq -1\), khi đó hệ có nghiệm \((x;y)=(\frac{6}{m+1};\frac{3(1-m)}{m+1})\)

  Giải điều kiện \(x>0, y>0\) ta được \(-1<m<1\)​, mà m nguyên nên m=0

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA