YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tiến hoá nhỏ là quá trình 

  • A. Hình thành các nhóm phân loại trên loài.
  • B. Biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể dẫn tới sự hình thành loài mới.
  • C. Biến đổi kiểu hình của quần thể dẫn tới sự hình thành loài mới.
  • D. Biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể dẫn tới sự biến đổi kiểu hình.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Theo quan điểm hiện đại về tiến hóa nhỏ:

  • Nội dung: Là quá trình biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể gốc đưa đến hình thành loài mới.
  • Quy mô, thời gian: Phạm vi phân bố tương đối hẹp, thời gian lịch sử tương đối ngắn
  • Phương thức nghiên cứu: Có thể nghiên cứu bằng thực nghiệm
  RANDOM

Mã câu hỏi: 1977

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tiến hóa sinh học

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA