ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tiến hành thí nghiệm sau:

  (a) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2

  (b) Cho dung dịch KI vào dung dịch FeCl3

  (c) Sục khí CO2 vào dung dịch NaAlO2

  (d) Cho bột Cu vào lượng dư dung dịch Fe2(SO4)3

  (e) Cho miếng Na vào dung dịch CuSO4

  (g) Cho dung dịch HCl vào dung dịch AgNO3

  Sau khi kết thúc phản ứng, số trường hợp có kết tủa là:

  • A. 4
  • B. 6
  • C. 5
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 78564

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON