YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tiến hành các thí nghiệm sau:
  (1) Cho dung dịch NaI vào dung dịch AgNO3.
  (2) Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch BaCl2.
  (3) Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AlCl3.
  (4) Cho dung dịch Na2S vào dung dịch CuCl2.
  (5) Cho dung dịch NaOH tới dư vào dung dịch MgSO4.
  (6) Cho dung dịch Na3PO4 vào dung dịch AgNO3.
  Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa trắng là

  • A. 5
  • B. 6
  • C. 4
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 77681

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON