ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tiến hành các thí nghiệm sau đây:
  (1) Ngâm một lá đồng vào dung dịch AgNO3.
  (2) Ngâm một lá kẽm vào dung dịch HCl loãng.
  (3) Ngâm lá nhôm trong dung dịch KOH.
  (4) Ngâm một lá sắt được quấn dây đồng trong dung dịch NaCl để ngoài không khí.
  (5) Để một đoạn dây thép ngoài không khí ẩm.
  (6) Ngâm một miếng Zn dư vào dung dịch Fe2(SO4)3.
  Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa là

  • A. 2
  • B. 1
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 77685

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON