YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân chính người ta không sử dụng các dẫn xuất hiđrocacbon của flo, clo (hợp chất CFC) trong công nghiệp làm lạnh là do khí CFC thoát ra ngoài môi trường gây ra tác hại nào sau đây?

  • A. CFC đều là các chất độc. 
  • B. Tác dụng làm lạnh của CFC kém.
  • C. CFC gây thủng tầng ozon. 
  • D. CFC gây ra mưa axit.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 77661

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON