YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tiền đề quyết định cho sự phát triển nền kinh tế tri thức là?

  • A. Tin học
  • B. Máy tính
  • C. Internet
  • D. Xã hội tin học hóa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tiền đề quyết định cho sự phát triển nền kinh tế tri thức là xã hội tin học hóa

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 11961

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA