YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Thuỷ phân hoàn toàn 0,4 mol một este E cần dùng vừa đủ 200 gam dung dịch NaOH 24%, thu được một ancol và 87,2 gam hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic đơn chức. Hai axit đó là 

  • A. CH3COOH và C2H5COOH. 
  • B. HCOOH và C2H5COOH. 
  • C. HCOOH và CH3COOH.
  • D. C2H5COOH và C3H7COOH.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 80496

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON