AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thực hiện các thí nghiệm với hỗn hợp bột gồm Ag và Cu (hỗn hợp X):

  (a) Cho X vào bình chứa một lượng dư khí O3 (ở điều kiện thường).

  (b) Cho X vào một lượng dư dung dịch HNO3 (đặc).

  (c) Cho X vào một lượng dư dung dịch HCl (không có mặt O2).

  (d) Cho X vào một lượng dư dung dịch FeCl3.

  Thí nghiệm mà Cu bị oxi hoá còn Ag không bị oxi hoá là 

  • A. (d). 
  • B. (a). 
  • C. (b). 
  • D. (c).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>