YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nung nóng từng cặp chất sau trong bình kín:

  (1) Fe + S (r),

  (2) Fe2O3 + CO (k),

  (3) Au + O2 (k),

  (4) Cu + Cu(NO3)2 (r),

  (5) Cu + KNO3 (r),

  (6) Al + NaCl (r).

  Các trường hợp xảy ra phản ứng oxi hoá kim loại là: 

  • A. (1), (3), (6). 
  • B. (2), (5), (6). 
  • C. (2), (3), (4). 
  • D. (1), (4), (5).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>