ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Cho phản ứng: 2C6H5-CHO + KOH → C6H5-COOK + C6H5-CH2-OH. Phản ứng này chứng tỏ C6H5-CHO 

  • A. vừa thể hiện tính oxi hoá, vừa thể hiện tính khử. 
  • B. chỉ thể hiện tính oxi hoá. 
  • C. chỉ thể hiện tính khử. 
  • D. không thể hiện tính khử và tính oxi hoá.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>